Služby pro motoristy

Autoslužby pro motoristy

 

Ekologické likvidace vozidel

Opravna automobilů v Rakovicích u Čimelic

Autoservis v Rakovicích u Čimelic. Zde řešíme i ekologické likvidace vraků automobilů.

Ze zákona č. zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyplývá povinnost  majiteli vozidla zastaralé  nebo nepojízdné vozidlo ekologicky zlikvidovat.
Naší firmě bylo uděleno oprávnění k provozování činnosti na zpracování ekologické likvidace  autovraků.
Naše služby ekologické likvidace vozidel  poskytujeme pro území: Jihočeského, Západočeského a Středočeského kraje, včetně Prahy.
Zákonně odhlásit vozidlo z evidence na příslušném úřadě je možné pouze na základě "Protokolu o ekologické likvidaci vozidla", který Vám může vystavit pouze oprávněná firma.

Postup při ekologické likvidaci vozidla

Pokud vlastníte nepotřebné vozidlo nebo autovrak, můžete vše vyřídit jednoduše:

  1. Zavolejte na náš telefon: 602 455 998, 724 264 570603 874 537 nebo 382 228 728, nebo použijte kontakt na našem webu. Domluvte s našimi pracovníky vhodný termín pro odtah Vašeho autovraku. Ekologickou likvidaci vozidla, autovraku, je možné objednat  každý pracovní den.
  2. Vaše kompetní vozidlo odvezeme na likvidaci autovraků zdarma.
  3. Vystavíme protokol o provedené ekologické likvidaci vozidla ihned při předání vozidla.
Pro ekologickou likvidaci Vašeho vozidla potřebujete následující doklady:
  • velký technický průkaz auta,
  • občanský průkaz (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku (podnikající osoba).
Ekologická likvidace autovraků

Majitel autovraku jej musí předat k likvidaci osobně nebo jej může předat oprávněná osoba a to na základě plné moci udělené majitelem vraku.